Laatste blogs

De Kantonrechter in Amsterdam maakte in  een zaak die speelde in de (IT) recruitmentbranche korte metten met een concurrentiebeding dat zo ruim geformuleerd was, dat het werknemer vrijwel onmogelijk werd gemaakt om bij een ander bedrijf op het gebied van recruitment in dienst te treden.
De meeste werknemers ontvangen ieder jaar in mei de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘het vakantiegeld’ genoemd. Over welke bestanddelen van het loon is de vakantiebijslag eigenlijk verschuldigd? Zit er een maximum aan de door de werkgever uit te betalen vakantiebijslag? Mag de vakantiebijslag ook op een ander moment door de werkgever aan de werknemer worden uitbetaald? En welke regels gelden er in geval van ziekte van de werknemer? In dit artikel wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen met betrekking tot de vakantiebijslag.
We leven in een rechtsstaat. Nederland is een van de meest ontwikkelde rechtsstaten in de wereld. Toch wordt dat door een toenemende groep burgers steeds minder zo ervaren. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel landen om ons heen. Het populisme wint terrein. De rechtspraak is een van de pijlers van de rechtsstaat. Maar hoe is het gesteld met het vertrouwen in de rechtspraak. Wordt het recht nog als rechtvaardig ervaren?
Wie is er niet mee bekend, de missers van Henk Krol toen hij overleden mensen op Facebook met hun verjaardag feliciteerde nadat hij van Facebook herinneringsberichten voor hun verjaardag kreeg? Het zal je als nabestaande maar overkomen. Het regelen van de digitale nalatenschap heeft bij de afwikkeling van een nalatenschap niet de hoogste prioriteit, maar het verdient heden ten dage wel steeds meer aandacht om pijnlijke confrontaties op het web te voorkomen
Werkneemster is sinds 2000 in dienst bij een supermarkt als verkoop-/kassamedewerkster. Bij brief d.d. 20 januari 2017 wordt werkneemster per direct geschorst en op 23 januari 2017 op staande voet ontslagen wegens het zich zonder toestemming toe-eigenen en nuttigen van een donut van de supermarkt.

Pagina's