Laatste blogs

Het kindgebonden budget houdt advocaten en rechters in alimentatieland al sinds 2015 behoorlijk bezig. Dit komt onder meer omdat er in de wet geen uitgewerkte regels zijn vastgelegd over hoe de kinder- en partneralimentatie te berekenen. In korte tijd is de Hoge Raad inmiddels meerdere malen om duidelijkheid gevraagd. Ook zeer recent nog, reden voor onderhavige update.
Een werknemer die tijdelijk niet op het werk verschijnt in verband met het overlijden van zijn vader wordt na een dienstverband van nog geen anderhalf haar door zijn werkgever op staande voet ontslagen.
| 3 juli 2017
Bij veel verplichtingen tot periodieke betaling is het bedrag dat moet worden betaald geïndexeerd, bijvoorbeeld bij alimentatieverplichtingen en huur van bedrijfsruimte. Wanneer de indexering wordt vergeten, kan hier dan nog aanspraak op worden gemaakt? Lees verder.
De Kantonrechter in Amsterdam maakte in  een zaak die speelde in de (IT) recruitmentbranche korte metten met een concurrentiebeding dat zo ruim geformuleerd was, dat het werknemer vrijwel onmogelijk werd gemaakt om bij een ander bedrijf op het gebied van recruitment in dienst te treden.
De meeste werknemers ontvangen ieder jaar in mei de door hen opgebouwde vakantiebijslag, in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘het vakantiegeld’ genoemd. Over welke bestanddelen van het loon is de vakantiebijslag eigenlijk verschuldigd? Zit er een maximum aan de door de werkgever uit te betalen vakantiebijslag? Mag de vakantiebijslag ook op een ander moment door de werkgever aan de werknemer worden uitbetaald? En welke regels gelden er in geval van ziekte van de werknemer? In dit artikel wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen met betrekking tot de vakantiebijslag.

Pagina's