kantoorvisie

Het recht is voortdurend in beweging. Een gespecialiseerd advocaat dient op de hoogte te zijn van alle juridische voetangels en klemmen op zijn vakgebied en van alle mogelijke oplossingen. Het bijhouden van een specialisme op topniveau kost veel tijd en energie. Het bedienen van een groot aantal rechtsgebieden door dezelfde advocaat is in onze visie dan ook niet goed mogelijk.

Vanuit de wetenschap dat de cliënt, terecht, hoge eisen stelt aan de dienstverlening door een gespecialiseerd advocaat, leggen de advocaten van Ariëns Schoonderbeek zich met name toe op het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het familie- en erfrecht. Omdat deze rechtsgebieden veel raakvlakken hebben met andere rechtsterreinen (zoals bijvoorbeeld het overeenkomstenrecht, het huurrecht, onroerend goed recht) is kennis van deze rechtsterreinen onontbeerlijk en eveneens in ruime mate aanwezig.