Werknemer terecht op staande voet ontslagen vanwege roken in strijd met het rookverbod.