rechtsgebieden

Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op de volgende (rechts)gebieden:

Ariëns Schoonderbeek advocaten kan u begeleiden en deskundig advies geven over alle facetten van het arbeidsrecht, vanaf het begin (het opstellen of toetsen van de arbeidsovereenkomst) tot het einde van het dienstverband (ontslag en het treffen van een goede afvloeiingsregeling).
Het familierecht is een uitgebreid en ingewikkeld rechtsterrein, waarbinnen tal van zaken ter discussie kunnen staan, waarbij advies en bijstand in procedures van een deskundige advocaat niet kan worden gemist.
Op het gebied van het ondernemingsrecht beschikken wij over gespecialiseerde kennis en ruime ervaring, waarmee wij uw onderneming zowel in de adviessfeer, als in gerechtelijke procedures goed van dienst kunnen zijn.

strafrecht, huurrecht, onroerend goed/vastgoedrecht, overeenkomstenrecht.

Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers in de vorm van natuurlijke (gewone mensen) en rechtspersonen (eigenaren van een BV, NV, stichting etcetera). Wanneer natuurlijke of rechtspersonen wettelijke strafbepalingen hebben geschonden dan is de overheid daardoor de enige die kan straffen. Het strafrecht heeft strafbare feiten in 2 categorieën onderverdeeld, namelijk misdrijven en overtredingen.

Alles is te koop en alles is te huur. In de wet is een uitvoerige regeling voor het huurrecht opgenomen. Voor huur in het algemeen en voor huur van woonruimte in het bijzonder. Bij bedrijfsruimte moet daarbij weer onderscheid worden gemaakt tussen huur en verhuur van winkel- en horecabedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoren, ateliers, werkplaatsen, fabrieken, enzovoort). De regeling van het huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte is zeer complex.

Problemen die zich kunnen voordoen rond onroerend goed / vastgoedrecht zijn talrijk en heel divers: geschillen bij koop en verkoop, aannemingsovereenkomsten, verbouwingen, projectontwikkeling, burenrecht, erfdienstbaarheden, grensgeschillen, enzovoort. Vaak heeft vastgoedrecht raakvlakken met het omgevingsrecht en het huurrecht: bouwvergunningen, bestemmingsplannen, huurovereenkomst.

Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met al deze vragen: