Strafrecht

Het strafrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers in de vorm van natuurlijke (gewone mensen) en rechtspersonen (eigenaren van een BV, NV, stichting etcetera). Wanneer natuurlijke of rechtspersonen wettelijke strafbepalingen hebben geschonden dan is de overheid daardoor de enige die kan straffen. Het strafrecht heeft strafbare feiten in 2 categorieën onderverdeeld, namelijk misdrijven en overtredingen.

Als u bent aangehouden door de politie of een dagvaarding heeft ontvangen van de officier van justitie, heeft u een advocaat nodig die u zo goed mogelijk kan bijstaan. Neemt u in dit geval zo snel mogelijk contact met ons op, nu wij cliënten kunnen bijstaan bij, onder andere:

 • diefstal en heling;
 • mishandeling, geweldpleging;
 • zedendelicten;
 • verboden wapenbezit;
 • drugsdelicten;
 • verkeersstrafrecht;
 • jeugdstrafrecht;
 • detentierecht;
 • ontnemingsvorderingen;
 • beklag tegen inbeslagname;
 • fraude en valsheid in geschrifte;
 • brandstichting;
 • tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf of omzetting van een werkstraf in een vrijheidsstraf.

Wanneer u vragen heeft over het strafrecht, dan kunt u ons ook altijd bellen of mailen.